Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere diensten die zijn overeengekomen tussen de klant en BV DEAL, een lifestyle herenwinkel met maatschappelijke zetel te Pacificatiestraat 56, 2000 te Antwerpen, België met ondernemingsnummer: BE0425.799.217 (hierna te noemen: Parisinni)
  • Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
  • Tenzij Parisinni schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
  • Parisinni behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Parisinni deze voorwaarden willen wijzigen.

 2. Privacy
  •  Door een order te plaatsen, verleent de klant Parisinni het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Parisinni, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.
  • De volledige tekst van het privacybeleid van Parisinni vindt u op de pagina privacy & cookie policy van deze website.

 3. Het uitvoeren van orders
  • De aflever termijn die op de Parisinni website is vermeld, is slechts indicatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.                                                                                       
  • Parisinni zal de orders van artikelen altijd met de grootst mogelijke zorg verwerken.
  • Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven aan Parisinni.
  • Parisinni zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.                                        
  • Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen op de Parisinni website.                                                                                                                                                                                             
  • Een verkoop komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid en ontvangen. Parisinni heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien Parisinni niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Parisinni bevestigt de order van de klant per e-mail.
  • Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Parisinni zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.                                                                
  • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en is onderhevig aan de actualiteit van de voorraad.                            
  • Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De klant zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.   

 4. Prijzen en kosten
  • De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de Parisinni webstore. De prijzen van artikelen worden steeds vermeld inclusief BTW.
  • Parisinni is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.                                                                                                                                                 
  • De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 5. Eigendomsvooebehoud                                                                                                                                                                                        
  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Parisinni. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Parisinni te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 6. Recht om artikelen terug te sturen
  • De klant heeft het recht een artikel (maatwerk uitgezonderd) zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) dagen na aflevering terug te sturen naar Parisinni. Dit recht geldt ook voor artikelen die zijn afgeprijsd. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij Parisinni reeds betaald heeft voor dat artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat Parisinni de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet vergoed.
  • De klant kan een artikel ook terugbrengen of ruilen in de winkel van Parisinni zelf. Het is niet mogelijk om een contante vergoeding te krijgen voor artikelen die naar de winkel worden teruggebracht. Na ontvangst en controle van de artikelen door Parisinni wordt het te vergoeden bedrag binnen 14 dagen op de rekening of creditcard van de klant teruggestort.
  • Artikelen moeten worden teruggestuurd voorzien van alle labels en etiketten.
  • Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik, zoals het passen van artikelen in conventionele winkels. Als een klant een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar Parisinni worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat en verpakking.
  • Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd naar Parisinni, worden niet vergoed.
  • Parisinni heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Parisinni.                                                                                                                                                                                           
  • Goederen dienen ons steeds te worden terug bezorgd per koerier (DHL, UPS, FEDEX, etc.) of via de pakket service van B-Post of Post.NL dus niet per gewone post.

 7. Overmacht
  • Parisinni is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Parisinni valt.                                                                                      
  • Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Parisinni valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Parisinni het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.
  • Indien Parisinni niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Parisinni de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.

 8. Foute levering
  • Indien Parisinni een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit binnen de 2 weken  per e-mail aan Parisinni te laten weten. Parisinni zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.

 9. Klachten
  • Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die vermeld staan op de pagina van Retourbeleid van deze website.
  • Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@parisinni.be
  • In het e-mailbericht moet het volgende worden vermeld:
   • de naam van de klant
   • het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Parisinni
   • het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer

 10. Garantie
  • Krachtens de wet van 21/09/2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van 2 jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.                                                                                                                                                                               
  • Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met de winkel Parisinni waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Parisinni, De Keyserlei 42, 2018 Antwerpen, België.
  • De klant dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De winkel Parisinni zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld worden terugbezorgd aan de gebruiker.
  • Elk gebrek dient binnen de 2 maanden vanaf de dag van vaststelling te worden gemeld, nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
                                       
 11. Betaling
  • De klant kan met Visa, mastercard, Maestro of via Mister Cash/Bancontact  betalen. Cadeaubon’s van Parisinni kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
  • Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de Parisinni website.

 12. Afwijkingen
  Parisinni kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

 13. Bedrijfsgegevens
  Maatschappelijke zetel:                                                                                                                                                           
  BV Deal,
  Pacificatiestraat 56,
  2000 Antwerpen,
  België
  BTW-nummer: BE0425.799.217
  Tel.: +32 480 65 77 56
  E-mail: info@parisinni.be

  Winkel Parisinni:
  De Keyserlei 42,
  2018 Antwerpen,
  België
  Tel.: +32 480 65 77 56
  E-mail: info@parisinni.be